Sağlık Hukuku Nedir?

Sağlık hizmeti, hastalık sigortası, hastanelerin hukuksal yapısı, tıp eğitimi, hekimlik ve diğer sağlık personeli mesleklerinin hukuksal yapısı, sağlık harcamaları, Sağlık Bakanlığının görev ve yetkileri, teşkilatı gibi konuların sağlık hukuku içerisinde yer aldığı, bu sebeple çok geniş bir kavram olduğu belirtilerek, daha sınırlı (hekim hukuku, ilaç hukuku ve medikal hukuk alanlarını kapsayan) çalışmaları ifade etmek üzere tıp hukuku teriminin kullanılmasının daha isabetli olacağı ifade edilmektedir. Bu   5 bağlamda tıp hukuku, sağlık hukukunun bir alt dalı olarak tıbbın uygulanmasından kaynaklanan sağlık personelinin hak ve yükümlülüklerini, yasal sorumluluğunu, hasta haklarını, ilaç hukukunu ve medikal hukuk konularını kapsayan bir hukuk dalıdır. 

A.Ü  Y.No:2859